ul. B. Chrobrego 17/10
55-200 Oława

(71) 313 49 91
legis1olawa@interia.pl

Pon - Pt 08.00 - 16.00

POZOSTAŁE USŁUGI

  • Pomoc przy zakładaniu, przekształcaniu oraz likwidacji działalności gospodarczej
  • Wypełnianie wniosków do CEIDG
  • Rozliczanie dotacji z Urzędu Pracy
  • Sporządzanie analiz i biznesplanów
  • Doradztwo w sferze prowadzonej działalności gospodarczej
  • Sporządzanie projektów uchwał, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przez prawo gospodarcze
  • Sporządzanie wniosków kredytowych