ul. B. Chrobrego 17/10
55-200 Oława

(71) 313 49 91
legis1olawa@interia.pl

Pon - Pt 08.00 - 16.00

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • Prowadzenie wszystkich wymaganych prawem ewidencji księgowych ( księga główna, księgi pomocnicze, ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, ewidencja podatku od towarów i usług)
 • Tworzenie zakładowego planu kont
 • Pomoc przy opracowaniu i wdrażaniu polityki rachunkowości
 • Nadzór nad formalną i rachunkową poprawnością dowodów księgowych
 • Rozliczanie podróży służbowych
 • Sporządzanie pełnych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych ( PIT, CIT, VAT)
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS, sprawozdawczość INTRASTAT
 • Współpraca z audytorami oraz Urzędami
 • Istnieje możliwość pracy w siedzibie klienta na posiadanym oprogramowaniu

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Prowadzenie wszystkich wymaganych prawem ewidencji księgowych ( podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, ewidencja przebiegu pojazdu, rejestry VAT)
 • Nadzór nad formalną i rachunkową poprawnością dowodów księgowych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych ( PIT, VAT)
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS, sprawozdawczość INTRASTAT
 • Sporządzanie miesięcznych wydruków zgodnie z przepisami prawa
 • Współpraca z Urzędami

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

 • Prowadzenie wszystkich wymaganych prawem ewidencji księgowych ( ewidencja przychodów, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, ewidencja przebiegu pojazdu, rejestry VAT)
 • Nadzór nad formalną i rachunkową poprawnością dowodów księgowych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych ( PIT, VAT)
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS, sprawozdawczość INTRASTAT
 • Sporządzanie miesięcznych wydruków zgodnie z przepisami prawa
 • Współpraca z Urzędami