ul. B. Chrobrego 17/10
55-200 Oława

(71) 313 49 91
legis1olawa@interia.pl

Pon - Pt 08.00 - 16.00

KADRY I PŁACE

 • Opracowywanie dokumentacji kadrowej i płacowej
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych
 • Naliczanie wynagrodzeń, wyliczanie przysługujących pracownikom urlopów i innych świadczeń
 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Sporządzanie deklaracji i rocznych informacji PIT
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Rozliczenia PFRON
 • Współpraca z Urzędami
 • Pomoc przy kontrolach PIP i ZUS