ul. B. Chrobrego 17/10
55-200 Oława

(71) 313 49 91
legis1olawa@interia.pl

Pon - Pt 08.00 - 16.00

Doradztwo ADR

Oferujemy doradztwo w zakresie:

  • przewozu towarów niebezpiecznych;
  • szkolenia pracowników przedsiębiorstwa zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych;
  • przygotowania rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
  • doboru opakowań;
  • przygotowania planu ochrony;
  • przeprowadzenia procedury klasyfikacyjnej towaru niebezpiecznego (mieszaniny, odpady);
  • wstępnej klasyfikacji próbek.